Музыканың киләчәге
Эстрада һәм фольклор
Татар музыкасының жанрлар төрлелеге
Бию көйләре
Татарларның үзбәк биюенә тәэсире
Уен кораллары
Хәзерге милли кием
Татар халык бию мәктәбе кирәкме?
Хәзерге татар музыкасы
Шәһәр биюе
Халык биюе ни өчен үсеш алмаган?
Татар милли көе
Татар профессиональ музыкасына кем нигез салган?
Курай татарныкымы?