Тег:
тел

Басым һәм интонация
Коръәннең иң үңышлы тәрҗемәсе
Кытай татарлары
Татарлар бер-берсен ничек аңлаганнар?
Гарәп-фарсы алынмаларны кулланыйкмы, юкмы?
Латин язуы кулайракмы?
Татар теле: озын сүзнең кыскасы