Чыганаклар сыйфаты
Туктамыш хан — Илнур Миргалеев
Сөембикә һәм Шах Али
Алтын Урдада ислам
Йомышлы татарлар
Алтын Урданың таркалуы
Совет чорында татар архитектурасы
Милли киемнең юкка чыгуы
Казан ханлыгында болганышлар
Тапшырылган хатлар